Những KTS thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới – Jean-Louis Deniot