• Diện tích khu đất: 153 m2
  • Diện tích xây dựng: 80 m2
  • Diện tích sàn: 180 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh
  • Địa điểm: TP. Huế
  • Năm hoàn thành: 2023