Diện tích khu đất: 76 m2
Diện tích sàn: 122 m2
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
Địa điểm: Bao Vinh, Phường Hương Vinh, TP. Huế