Nhà gác lửng với công năng sử dụng tối thiểu, thiết kế cho gia đình ít người và có thu nhập thấp ở phường Kim Long, Tp. Huế.

Architects: Drq.studio
Location: Hue, Vietnam
Category: Houses
Lead Architect: Tran Dang Quang
Area: 40m2
Project Year 2019-2020

Thiết kế: Kiến Trúc Đăng Quang
Địa điểm: Huế, Việt Nam
Danh mục: Nhà
Chủ nhà: anh Sơn
Kiến trúc sư chính: Trần Đăng Quang
Diện tích: 40m2
Dự án năm 2019-2020