Diện tích thiết kế: 120 m2
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh
Địa điểm: UBND TP. Huế
Năm hoàn thành: 2023-2024
Phòng truyền thống Huế: trong tên gọi đã phản phất ý tưởng, gợi đến nhà truyền thống của Huế chính là Nhà rường,
nhà vườn,…
Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà rường, không gian phòng truyền thống uỷ ban tái hiện lại hình ảnh nhà truyền thống ở Huế. Ở không gian quen thuộc “rất Huế” này, sẽ là nơi các lãnh đạo – người con Huế sẽ trình bày giới thiệu các thành tựu và tất cả tinh hoa của thành phố cho các tỉnh thành bạn.
Bước vào phòng truyền thống uỷ ban như bước vào ngôi nhà quen của bao thế hệ người Huế, một không gian nhà truyền thống đầy tự hào và thân thương của Huế được kể qua ngôn ngữ thiết kế mới: Đường nét đương đại, cách điệu và biến tấu, giản lược
Để tạo cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa mới vừa cũ, vừa truyền thống nhưng cũng hướng đến hiện tại và tương lai.

Đó là ý tưởng chính của thiết kế không gian phòng truyền thống.