LANDSCAPE DESIGN

ĐẠI HỌC VĂN LANG

Đại học Văn Lang từ khi thành lập đã mang một tên gọi, sứ mệnh giao dục to lớn, khát vọng là cội nguồn sự học của bậc đại học. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho thiết kế cảnh quan tổng thể khuôn viên đại học, dù diện tích sân vườn đại học không thực sự rộng lớn như những campus nước ngoài, nhưng thiết kế đưa ra những tích hợp và hàm chứa những ý nghĩa văn hoá cao, nhằm để cảnh quan kể lên câu chuyện lịch sử, một cách ẩn dụ, tượng trưng nhưng cũng vô cùng tế nhị, tinh tế.

Location: Hochiminh city, Vietnam
Category: Landscape
Lead Architect: Tran Dang Quang
Area: 5000m2
Project Year: 2019 – 2020

0764 515 490