With Gaps

Portfolio Grid With Gaps

We believe our work speaks for itself. Browse our most recent projects below.

2nd PRIZE –  CUỘC THI “Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CẦU ĐI BỘ VƯỢT QUA HỘ THÀNH HÀO NỐI THƯỢNG THÀNH”
AN DONG PARK
JAPAN GARDEN
COMMERCIAL CENTER GARDEN
HOTEL LANDSCAPE
HUE AMUSEMENT AND BEACH PARK
RƯỜNG GARDEN – THAY ÁO CHO NHÀ XƯA
T2 GARDEN OFFICE – Làm việc giữa thiên nhiên
KHÔNG GIAN KHÁM PHÁ VĂN HÓA HUẾ
CẢNH QUAN NHÀ CHỊ THẢO
CHAIN OF LIFE – Mắc xích cuộc sống
M-ONE PREMIUM
KÊNH NHIÊU LỘC
KÊNH HÀNG BÀNG – WORKSHOP

0764 515 490