100 Contemporary Wood Buildings

Danh mục sản phẩm:

Product Description

  • Nhà xuất bản: TASCHEN; Phiên bản đa ngôn ngữ (ngày 13 tháng 11 năm 2017)
  • Ngôn ngữ:: Đa ngôn ngữ
  • Bìa cứng: 632 trang

Được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp, bộ hai tập có hình ảnh xa hoa này do Taschen xuất bản có sự kết hợp chiết trung của 100 công trình kiến ​​trúc đương đại được xây dựng bằng gỗ. Nó có các bản vẽ kiến ​​trúc, bản vẽ mặt bằng và một số hình nền về các tòa nhà và các kiến ​​trúc sư.