Thiết kế nội thất có mình họa_ Francis.D.K.Ching

Danh mục sản phẩm:

Product Description

Lời giới thiệu:

 

Cuộc sống của chúng ta chủ yếu diễn ra ở bên trong những không gian nội thất do các cấu trúc và mái che của các công trình tạo nên. Những không gian này chuẩn bị đầy đủ những điều kiện về khung cảnh vật chất cho rất nhiều những gì chúng ta có thể sáng tạo và  làm cho kiến trúc hàm chứa chúng có nội dung và hình thức sinh động. Quyển sách này là một nghiên cứu hiển thị về bản chất và thiết kế những bố cục nội thất đó.

Mục đích của quyển sách là hướng dẫn cho các sinh viên hiểu được những bộ phận cơ bản để dựng nên môi trường nội thất. Khi làm những việc lựa chọn này, cần nhấn mạnh là phải đặt nó trên cơ sở những nguyên lý thiết kế và những mối quan hệ thiết kế về công năng, cấu trúc, chất lượng thẩm mỹ và những thành tố đó đóng vai trò quyết định như thế nào trong không gian nội thất.