Hình ảnh hiện trạng trước khi cải tạo:

Hình ảnh thiết kế:

Hình ảnh thi công:

Cải tạo không gian nội thất tầng 3 của một ngôi nhà phố trở thành một căn hộ dành cho đôi vợ chồng trẻ.

Địa điểm: Mai Thúc Loan, P. Thuận Lộc, TP. Huế
Thể loại: Căn hộ
Thiết kế: Kts. Lê Bá Nhật Phúc, Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh
Năm thực hiện: 2020