Dự án hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh: Cuộc thi đề cử thiết kế không gian văn hóa và cầu đi bộ phức hợp Cồn Dã Viên, Thành Phố Huế

Dự án hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh: Cuộc thi đề cử thiết kế không gian văn hóa và cầu đi bộ phức hợp Cồn Dã Viên, Thành Phố Huế Tháng Mười Hai 28th, 2023Đăng Quang

Xem thêm