Dự án hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh: Cuộc thi đề cử thiết kế không gian văn hóa và cầu đi bộ phức hợp Cồn Dã Viên, Thành Phố Huế