HỌP BÁO, CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CẦU ĐI BỘ VƯỢT QUA HỘ THÀNH HÀO NỐI THƯỢNG THÀNH”: NHÂN VĂN VÀ THIẾT THỰC!