Những kỷ lục của Huế trong lịch sử, thiên nhiên, con người