“If a garden is too close to the street, people won’t use it because it isn’t private enough. But if is too far from street, then it won’t be used either, because it is too isolated.
…It seems then, that the proper place for a garden is neither in front, nor fully behind. The garden needs a certain degree of privacy, yet also wants some kind of tenuous connection to the street and entrance. This balance can only be created in a situation where the garden is half in front, half in back – in a word, at the side, protected by a wall from too great an exposure to the street; and yet open enough, through pathes, gates, arcades, trellises, so that people in the garden still have a glimpse of the street, a view of the front door or the path to the front door…”
Nếu vườn quá gần đường phố thì người ta sẽ không sử dụng vì không đủ riêng tư, nhưng nếu quá xa đường phố thì cũng không được sử dụng vì quá biệt lập.
Khi đó, có vẻ như vị trí thích hợp cho một khu vườn không phải ở phía trước hay hoàn toàn phía sau. Khu vườn cần một mức độ riêng tư nhất định, nhưng cũng muốn có một sự kết nối mong manh nào đó với đường phố và lối vào. Sự cân bằng này chỉ có thể được tạo ra trong một tình huống mà khu vườn nửa phía trước, nửa phía sau, nghĩa là ở bên cạnh, được bảo vệ bởi một bức tường khỏi sự lộ ra quá lớn của đường phố; nhưng vẫn đủ thoáng, qua những con đường, cổng, mái vòm, giàn mắt cáo để người trong vườn vẫn có thể nhìn thoáng qua phố phường, nhìn ra cửa trước hay lối đi ra cửa trước.
(trích A PATTERN LANGUAGE – CHRISTOPHER ALEXANDER)
Ở căn nhà này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ thiết kế khu vườn song song với nhà, xem rằng đây như là biến thể của nhà truyền thống với layout của nhà phân lô hiện đại, một phần khu vườn sẽ được che chắn bởi khối phòng tầng 2, giúp cho một phần khu vườn có thể sử dụng vào những mùa nắng bức hay vào ngày mưa dông dài xứ Huế.

  • Diện tích khu đất: 150 m2
  • Diện tích xây dựng: 100 m2
  • Diện tích sàn: 200 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
  • Địa điểm: TP. Huế
  • Năm hoàn thành: 2023