Địa điểm: TP. Huế
Thể loại: Thiết kế nhà ở
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Nguyễn Thành Đạt, Lê Đức Nhật Anh, Ks. Lê Quang Hữu
Năm thực hiện: 2021

Kiến trúc chúng tôi thiết kế không trọng khác biệt, cũng không theo lối mòn của đa số, chúng tôi thiết kế mang tính chất hài hòa, giữa công trình và bối cảnh, giữa cũ và mới, một chút thân quen để trở về nương tựa, một chút khác lạ để lưu nhớ nét riêng.

Trên muôn nẻo đường, chỉ có những tâm hồn đồng điệu mới cùng đi với nhau.