Bộ sách Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTĐM) được đặt nền móng bởi Giáo sư Altshuller, nhà sáng chế, nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng và là tác giả của Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (viết tắt theo tiếng Nga và chuyển sang ký tự Latinh – TRIZ) tại Liên Xô từ năm 1971. Hiện nay, PPLSTĐM đã và đang được nghiên cứu, đào tạo ở nhiều nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, PGS, TSKH Phan Dũng là người đã đưa PPLSTĐM về Việt Nam giảng dạy và phát triển môn khoa học này từ năm 1977 tại Đại học Tổng hợp TP.HCM đến nay. Trong chương trình người đương thời trên VTV1 phát sóng ngày 10/06/2007, PGS.TSKH Phan Dũng đã chia sẻ về TRIZ và môn học Phương pháp luận sáng tạo và Đổi Mới.

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (tiếng Anh là Creativity and Innovation Methodologies) là phần ứng dụng của Khoa học về sáng tạo (Sáng tạo học, tên cổ điển – Heuristics, tên hiện đại – Creatology), gồm hệ thống các phương pháp và các kỹ năng cụ thể giúp nâng cao năng suất và hiệu quả, về lâu dài tiến tới điều khiển tư duy sáng tạo (quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định) của người sử dụng.

Để có thêm thông tin chi tiết về PPLSTĐM, các bạn đọc có thể tham khảo tạo website:
Nguồn: http://cstc.vn/index.php/vi/phuong-phap-luan-sang-tao-va-doi-moi-la-gi.html

Danh mục sản phẩm:

Product Description

✍️Victor Hugo viết:

“Có một thứ mạnh hơn tất cả các đạo quân trên thế giới. Đó là ý tưởng mà thời đại của nó đã đến.

(There is one thing stronger than all the armies of the world. And that is an idea whose time has come.) ”

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, xã hội loài người trong quá trình phát triển trải qua bốn thời đại hay nên văn minh: nông nghiệp, công nghiệp, thông tin và tri thức. Nền văn minh nông nghiệp chấm dứt thời kỳ săn bắn, hái lượm, du cư bằng việc định cư, trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng các công cụ lao động còn thủ công. Nền văn minh công nghiệp cho thấy, mọi người lao động bằng các máy móc hoạt động bằng năng lượng ngoài cơ bắp, giúp tăng sức mạnh và nối dài đôi tay của con người. Ở thời đại thông tin, máy tính, các mạng lưới thông tin giúp tăng sức mạnh, nối dài các bộ phận thu, phát thông tin trên cơ thể người như các giác quan, tiếng nói, chữ viết… và một số hoạt động logic của bộ não. Nhờ có công nghệ thông tin, thông tin trở nên truyền, biến đổi nhanh, nhiều, lưu trữ gọn, truy cập dễ dàng. Từ đó, bộ não con người nhận, xử lý để trở thành thông tin có ích (tri thức). Thời đại tri thức mà thực chất là thời đại sáng tạo và đổi mới, ở đó đồng đảo quần chúng được sử dụng phương pháp sáng tạo, đổi mới, để biến đổi thông tin thành tri thức, tri thức đã biết thành tri thức mới.”

? MỨC ĐỘ SÁNG TẠO: Nghiên cứu xếp loại các patent (bằng sáng chế) theo năm mức sáng tạo, G.S. Altshuller rút ra các con số thống kê sau:

– Mức 1 (32%): Sử dụng kiến thức của nghề (ví dụ: nghề tiện, nguội…)

– Mức 2 (45%) : Sử dụng kiến thức của ngành, chứa nghề (ví dụ: cơ khí)

– Mức 3 (19%): Sử dụng kiến thức của bộ môn khoa học, là cơ sở của ngành. (cơ học)

– Mức 4 (gần 4%): Sử dụng kiến thức bộ môn khoa học, không phải là khoa học cơ sở. (ví dụ quang học, thay vì cơ học…)

– Mức 5 (0,3%) : Sử dụng kiến thức tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học.

Từ: Sử dụng ngay ý tưởng có sẵn ->Lựa chọn ý tưởng tối ưu trong vài ý tưởng có sẵn -> Cải tiến ý tưởng có sẵn -> Đưa ra ý tưởng mới -> Đưa ra nguyên lý hoạt động mới nhờ vậy có được loại hệt thống mới. Mức độ khó khi giải quyết vấn đề thông thường nảy sinh trong một lĩnh vực hẹp, nếu không tìm thấy cách giải bằng kiến thức nghề đó, chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm “lên cao, rộng hơn”, vì thế sáng tạo mức cao đòi hỏi kiến thức rộng.

?L. Tolxtoi nói: “Điều quý báu cần biết không phải là quả đất tròn mà là làm thế nào để đi đến kết luận ấy”. Vậy để sáng tạo cũng cần phương pháp, “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế”(TRIZ) của G.S Altshuller được PGS-TS và TSKH Phan Dũng biên soạn thành bộ sách Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM) dưới đây, mình đã gom được 6 bộ (trong đó quyển 3 chỉ là bản photo), 1 bộ mình để lại nghiên cứu nghiền ngẫm, còn lại sẽ bán cho 5 bạn may mắn nhất inbox cho mình, bạn sẽ sở hữu một bộ lý thuyết của kỹ năng quan trọng hàng đầu trong thế kỷ 21.

Bộ sách Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM) gồm 10 tập:

1. Giới thiệu: Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới.

2. Thế giới bên trong con người sáng tạo.

3. Tư duy logich, biện chứng và hệ thống.

4. Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (1)

5. Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (2)

6. Các phương pháp sáng tạo.

7. Các quy luật phát triển hệ thống.

8. Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài toán sáng chế.

9. Algorithm giải các bán toán sáng chế (ARIZ)

10. Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới: Những điều muốn nói thêm.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fcZloJIaJs&feature=emb_logo