Địa điểm: phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Việt Nam
Thể loại: Nhà ở kết hợp homestay
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Nguyễn Thành Đạt
Năm thực hiện: 2020