Location: HCMC, Vietnam
Category: Store
Lead Architect: Tran Dang Quang
Area: 25m2
Project Year: 2020

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thể loại: Store
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang.
Thể hiện: Kts. Lê Bá Nhật Phúc
Năm thực hiện: 2020