Địa điểm: Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thể loại: Nhà ở
Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang.
Thể hiện: Kts. Nguyễn Thành Đạt
Năm thực hiện: 2020

Hình ảnh render

Mặt bằng

Hình thi công thực tế