• Diện tích khu đất: 150 m2
  • Diện tích xây dựng: 80 m2
  • Diện tích sàn: 150 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên
  • Địa điểm: P. Trường An, TP. Huế
  • Năm hoàn thành: 2023

Dự án cải tạo ngôi nhà nhỏ ở gần nhà thờ Phủ Cam, chúng tôi thực hiện cho một vị khách xa quê, nay muốn về gần gụi bên những còn đường nhỏ, được leo dốc nhà thờ, nghe tiếng chuông ngân, và được đi nhà thờ mỗi sớm ngày Chúa Nhật.