Location: Hue, Vietnam
Category: Houses
Lead Architect: Tran Dang Quang
Area: 150m2
Project Year: 2019

Địa điểm: Huế, Việt Nam
Chuyên mục: Nhà
Kiến Trúc Sư: Trần Đăng Quang
Diện tích: 100m2
Dự án: Năm 2020
Tham khảo thêm: Mẫu nhà đẹp ở Huế

Chúng tôi đưa đến những đổi mới nhỏ cho căn nhà 3 gian truyền thống, với hi vọng hòa nhập giữa mới và cũ, giữa truyền thống và hiện đại.

Kiến trúc chúng tôi như một bước chuyển, một dấu gạch nối cho những thứ quen thuộc và hứa hẹn một điều mới mẻ cho tương lai trên dòng chảy của thời gian.