• Diện tích đất: 500 m2
  • Diện tích xây dựng: 100 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Trần Đình Trung Nguyên, Tôn Thất Huy
  • Địa điểm: P. Thủy Bằng, Tp. Huế
  • Năm hoàn thành: 2022

“Thiên nhiên mỗi vùng miền do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cách lựa chọn ứng xử nên có những sắc thái đặc trưng riêng. Vườn Bắc Bộ là loại vườn tổng hợp, vườn Trung Bộ là vườn rừng và vườn Nam Bộ là loại vườn chuyên canh. Nói về sự khác biệt này, tác giá Trần Quốc Vượng cho rằng: “vườn xứ Huế, vườn miền Trung đã mang lại một sắc thái văn hóa khác biệt với vườn miền Bắc , vườn miền Nam. Nếu vườn miền Bắc gắn với ao có rào giậu, cây ăn quả, cây rau dưa được trồng trọt ngay hàng thẳng lối, thì vườn miền Nam gắn với rạch, với kỹ thuật đặc biệt “lên líp” (lên liếp) trồng cây ăn trái và vườn xứ Huế, vườn miến Trung gắn với đồi gò, mang sắc thái trung du, nó còn vang bóng tính phồn tạp của rừng nhiệt đới ẩm.”
(Võ Thị Thu Thủy)