• Diện tích đất: 300 m2
  • Diện tích xây dựng: 90 m2
  • Diện tích sàn: 180 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Tôn Thất Huy
  • Địa điểm: Phú Thuận, H. Phú Vang, TT. Huế
  • Năm hoàn thành: 2022-2023
Ngôi nhà vùng biển với yêu cầu cải tạo đơn giản từ khối nhà cũ đã cất công xây dựng từ thời xưa khó, tuy khối nhà sát gần đường lộ nhưng lại có ưu điểm là khoảng sân sau dài rộng, đủ để dự trữ cho một mảnh vườn xanh sinh hoạt ngoài trời cho gia đình khi tề tựu.
Trong tất cả thiết kế, chúng tôi luôn nỗ lực xen cấy các không gian thông thoáng, các yếu tố thiên nhiên gần gũi với không gian ở, làm sao kéo gần khoảng cách và gia tăng các điểm chạm, sự kết nối giữa con người với gió trời, ánh nắng, hoa lá.
PT house là một dự án tốt đẹp ở chỗ hài hòa giữa nhu cầu, điều kiện kinh tế của gia chủ với quan niệm thiết kế, xu hướng lối sống hiện nay và tương lai.