• Diện tích đất: 300 m2
  • Diện tích xây dựng: 90 m2
  • Diện tích sàn: 180 m2
  • Thiết kế: Kts. Trần Đăng Quang, Lê Đức Nhật Anh, Tôn Thất Huy
  • Địa điểm: Phú Thuận, H. Phú Vang, TT. Huế
  • Năm hoàn thành: 2022-2023

 

0764 515 490