Dự án thiết kế nhà ở Huế An Kafe với diện tích 100m2 

 

 

Location: Hue, Vietnam
Category: Houses
Lead Architect: Tran Dang Quang
Area: 100m2
Project Year 2020

Địa điểm: Huế, Việt Nam
Chuyên mục: Nhà
Kiến Trúc Sư: Trần Đăng Quang
Diện tích: 100m2
Dự án: Năm 2020
Tham khảo thêm: Mẫu nhà đẹp ở Huế