25 công trình mà mọi kiến trúc sư nên tìm hiểu – UN CABANON – thiết kế bởi LE CORBUSIER, 1952