25 công trình mà mọi kiến trúc sư nên tìm hiểu – Maison à Bordeaux – thiết kế bởi REM KOOLHAAS, 1998