Công-trình-kts-nên-tìm-hiểu

25 công trình mà mọi kiến trúc sư nên tìm hiểu – NEUENDORF HOUSE – thiết kế bởi JOHN PAWSON, CLAUDIO SILVESTRIN