gạch thông gió

Gạch Thông Gió là gì? Ứng dụng và xu hướng của nó trong thiết kế nhà